Photo Exhibition “Abandoned & Captured” + lecture & drink with the photographer

Urban exploring, abbreviated urbex or UE, is visiting and photographing (mostly) abandoned buildings and environments that are not usually open. The term urban exploring is English and literally means study of the urban (urban =) but it can just as well play in the country. (source Wikipedia).

An old abandoned barrack on the outskirts of Liege, a vintage graveyard somewhere in the Belgian Ardennes, a retired hospital near Berlin. Abandoned, worn and forgotten. Virtually untraceable. Each subject has its own story. The atmosphere that the urbex subjects radiate fascinate Olaf Kramer. He tries to capture it in his photos.

Olaf exhibits a selection of his urbex photography entitled “abandoned and captured ‘ in Haarlem.

The Haarlem Photo Club is invited to see his collection. Olaf will afterwards while enjoying a drink give an explanation about his work and about how the collection started. Then we will exchange opinions about the exhibition and other photography matters.

(Photos source: http://www.olafkramerfotografie.nl)

Urban exploring, afgekort urbex of UE, is het bezoeken en fotograferen van (meestal) verlaten gebouwen en omgevingen die doorgaans niet opengesteld zijn. De term urban exploring is Engels en betekent letterlijk onderzoek van het urbane (=stedelijke) maar het kan zich net zo goed op het platteland afspelen. (bron Wikipedia) 

Een oude verlaten kazerne aan de rand van Luik, een oldtimer kerkhof ergens in de Belgische Ardennen, een hospitaal in ruste bij Berlijn. Achtergelaten, versleten en vergeten. Zo goed als onvindbaar. Elk onderwerp heeft zijn eigen verhaal. De sfeer die de urbex onderwerpen uitstralen fascineert Olaf Kramer. Hij probeert deze dan ook te vangen en weer te geven in zijn foto’s zie de portfoliopagina. 

Olaf exposeert een selectie van zijn urbex fotografie met als titel ‘verlaten & vastgelegd’ in Haarlem.

De Haarlem Photo Club is uitgenodigd om naar zijn collectie te komen kijken. Olaf zal daarna onder het genot van een borrel een toelichting geven over zijn werk en over hoe de expositie tot stand is gekomen. Daarna kunnen we meningen over de expositie en andere fotografiezaken uitwisselen.

Leave your comment